Individuálnejší prístup vo výučbe

Najväčšou výhodou Súkromnej materskej školy „Kúzelná škôlka“ je väčší počet pedagógov a triedy o menšom počte detí. Súkromnú materskú školu tvoria dve triedy, v ktorých sa denne nachádza v priemere od 13 do 15 detí.

Denne sa každej triede venujú traja predškolskí pedagógovia. Prvý začína o 7:00, druhý o 9:00, tretí prichádza o 13:00, zároveň prvý pedagóg končí, druhý pedagóg končí o 15:00, tretí o 17:00. 6 hodinovou pracovnou dobou sa predchádza vyhoreniu a vyčerpaniu pedagóga, zároveň je možné s deťmi pracovať v menších, maximálne 7-8 členných skupinách. Jednotlivé triedy majú totiž k dispozícii 2 výučbové priestory.

Stravovanie

Strava je pripravovaná vo vlastnej kuchyni, situovanej v priestoroch detských jaslí (susedná budova) úradom schváleným pracovníkom v súlade s prísnymi hygienickými normami a s dôrazom na obsah energetických a výživových hodnôt potrebných pre daný vek dieťaťa. Jedálny lístok na daný mesiac je rodičom k dispozícii. Pri príprave jedál sa snažíme využívať sezónnu zeleninu.

Kurčatá pochádzajú z farmy TOP-Farm v Topoľnici, okrem prémiových kuriat nám dodávajú aj ostatnú hydinu ako morky a kačice. Ryby, konkrétne Sumček africký, preferované z dôvodu bezkostnosti, pochádza z chovu pri Thermal Park Vrbov na Slovensku a distribúciu zabezpečuje pre nás Rybia farma Kunowský majer.

Mlieko, maslo, smotanu a jeden druh syra, máme zabezpečený z farmy v okolí Trnavy. Na základe skúseností môžeme potvrdiť, že mlieko je vyššej kvality ako bežne dostupné v obchodoch, je čerstvé a len pasterizované, nijak chemicky neupravované. Maslo je pripravované odstreďovaním, má inú konzistenciu ako bežné maslo z obchodu, je veľmi vhodné na prípravu nátierok.