Personál

pedagogickí pracovníci

Keďže náš pedagogický personál je srdcom škôlky, vsadili sme na skúsenosť, odbornosť a vzťah k deťom.

S veľkým nasadením, láskavým prístupom a pochopením individuality každého dieťaťa, raz týždenne obohacuje našu škôlku mužský pedagogický element, v podobe umeleckého rezbára uja Ivana Slezáka, ktorý s deťmi vyrába umelecké predmety.

Dvakrát do týždňa máme výučbu anglického jazyka s lektorkou, v malých skupinách, v pravidelných intervaloch aj tanečný krúžok a pre triedu Sovičiek aj fyzikálno-chemický krúžok.

Naše učiteľky

Katarína Snohová
trieda Sovičiek

Naša pani riaditeľka s veľkým srdcom a snáď ešte väčšou snahou.
Predtým ako sa pridala k nám, pracovala ako riaditeľka MŠ v Pavliciach. Je na ňu veľké spoľahnutie aj po ľudskej, aj po odbornej stránke.

Mgr. Zuzana Durdíková
trieda Sovičiek

Veľký dobrák, s detičkami má snáď nekonečnú trpezlivosť a je súčasťou škôlky od roku 2016. Vyštudovanú má okrem predškolskej aj špeciálnu pedagogiku.

Mgr. Lucia Posová
trieda Mravčekov

Lucka má deti veľmi rada a je trpezlivá.

Miroslava Drobná

Mirka má veľké srdce, okrem vyštudovanej predškolskej pedagogiky, pracovala aj ako zdravotná sestra, v trnavskom detskom domove, takže má zlaté srdiečko a deti skutočne ľúbi 🙂