Ako sa prihlásiť
do Kúzelnej škôlky ?

Najjednoduchšia cesta je ohlásiť sa telefonicky na telefónne číslo 0908 619 619, prípadne na náš email info@kuzelnaskolka.sk.

V súčastnej situácii je možné sa záväzne prihlásiť cez elektronickú prihlášku.: http://kuzelnaskolka.sk/formular-prihlaska-do-kuzelnej-skolky/ .Po jej vyplnení budete mať miesto rezervované. Keď súčastné opatrenia skončia, mohli by sme absolvovať osobnú prehliadku.

Pre záujemcov pripravujeme „úvodné stretnutia“, priamo v materskej škole počas celého týždňa. „Úvodné stretnutia“ sa konajú po pracovnej dobe, zvyčajne od 15:30 do 18:00, aby ste si materskú školu mohli obzrieť s partnerom, prípadne rodičmi.

Na množstvo Vašich otázok je pripravený odpovedať zriaďovateľ materskej školy spolu s pani učiteľkami. Súčasťou „úvodného stretnutia“ je aj prehliadka celého areálu materskej školy, spolu s informáciami o kompletnom režime a vyplnení potrebných formulárov.

 

Súkromná materská škola „Kúzelná škôlka

Súkromná materská škola “Kúzelná škôlka”, prijíma deti vo veku od 2 do 6 rokov. Súkromná materská škola “Kúzelná škôlka” je zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR.
Rozhodnutie o zaradení, zo dňa 29.07.2014, číslo 2014-6093/36991:4-100B.

Budova materskej školy, pre triedu Mravčekov (od 3 do 4,5 rokov) je moderne a čisto zrekonštruovaná, budova pre triedu Sovičiek (od 4,5 do 6 rokov) je novopostavená, kolaudovaná v roku 2016.

Každá budova má vlastnú výdajňu stravy, pre ktorú varíme vo vlastnej kuchyni, 2 herné priestory a kúpelne so špeciálnou detskou sanitou Laufen.

Vo vlastnej kuchyni varíme so surovinami s kvalitným pôvodom a zložením, s rozšírenou ponukou stravy pre deti s diétami, alebo rôznymi stravovacími návykmi, či požiadavkami /bezlepková, bez cukru/.

Súčasťou škôlky je priestranný dvor s veľkou trávnatou plochou (cca 300 m2), materská škola má aj svoju vlastnú záhradu s veľkým trávnikom a záhradkou na pestovanie (cca 620 m2). Chováme si aj zvieratká /zajačik v exteriéri, rybičky v interiéri/.

S veľkým nasadením, láskavým prístupom a pochopením individuality každého dieťaťa, raz týždenne obohacuje našu škôlku mužský pedagogický element, v podobe umeleckého rezbára uja Ivana Slezáka, ktorý s deťmi vyrába umelecké predmety. Dvakrát do týždňa máme výučbu anglického jazyka s lektorkou, v malých skupinách, v pravidelných intervaloch aj tanečný krúžok a pre triedu Sovičiek aj fyzikálno-chemický krúžok.