CELÝ DEŇ

Celodenná starostlivosť

299 Eur
mesiac
 • Garantované miesto v materskej škole počas celého roka
 • Všetky výhody ponúkané materskou školou
 • K poplatku je potrebné prirátať cenu stravy pri celodennej starostlivosti
POL DŇA

Poldenná starostlivosť

230 Eur
mesiac / 5 hodín denne
 • Dieťa má k dispozícii všetky aktivity materskej školy, denne do 12:30
 • Tento typ starostlivosti je možný len ak nie je kapacita obsadená celodennou starostlivosťou
 • K poplatku je potrebné prirátať cenu stravy pri poldennej starostlivosti
STRAVNÉ

Cena stravy pri celodennej starostlivosti

4,50 Eur
1 deň
 • Zabezpečená strava - raňajky, desiata, obed, olovrant
 • raňajky 0,40 €
 • desiata 0,40 €
 • obed 3.20 €
 • olovrant 0,50 €
 • ovocné šťavy 0,50 € (na požiadanie) (v priebehu roka nepravidelne podávame aj v rámci stravného na základe zmluvy s Boni Fructi, spol. s r.o.)
STRAVNÉ

Cena stravy pri poldennej starostlivosti

4,00 Eur
1 deň
 • Zabezpečená strava - raňajky, desiata, obed
 • raňajky 0,40 €
 • desiata 0,40 €
 • obed 3,20 €
 • ovocné šťavy 0,50 € (na požiadanie) (v priebehu roka nepravidelne podávame aj v rámci stravného na základe zmluvy s Boni Fructi, spol. s r.o.)