Ako sa prihlásiť
do Kúzelnej skôlky ?

Najjednoduchšia cesta je ohlásiť sa telefonicky na telefónne číslo 0908 619 619, prípadne na náš email info@kuzelnaskolka.sk.

Pre záujemcov pripravujeme „úvodné stretnutia“, priamo v materskej škole počas celého týždňa. „Úvodné stretnutia“ sa konajú po pracovnej dobe, zvyčajne od 15:30 do 18:00, aby ste si materskú školu mohli obzrieť s partnerom, prípadne rodičmi.

Na množstvo Vašich otázok je pripravený odpovedať zriaďovateľ materskej školy spolu pani učiteľkami. Súčasťou úvodného stretnutia je aj prehliadka celého areálu materskej školy, spolu s informáciou o kompletnom režime a vyplnení potrebných formulárov.

Jasle Tulipán

Súkromné detské jasle Tulipán poskytujú tú najlepšiu možnú starostlivosť, opateru a výchovu pre deti vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov v príjemnom domáckom prostredí.

Našou snahou je vytvoriť pre Vaše deti miesto plné života a poskytnúť deťom to najlepšie pre ich štart do života. Počas celého roka (vrátane letných prázdnin) poskytujeme komplexnú, nadštandardnú celodennú starostlivosť, poldennú starostlivosť a hodinovú starostlivosť o dieťa počas bežnej prevádzkovej doby, ktorá je každý pracovný deň v čase 06.30 – 16.30 hod., ako aj starostlivosť o dieťa mimo prevádzkových hodín. Detské jasle TULIPÁN budú zatvorené len počas štátnych sviatkov a vrátane dvoch pracovných dní, kedy sa uskutoční maľovanie a údržba priestorov (o tejto skutočnosti budú rodičia v dostatočnom časovom predstihu vopred písomne informovaní).

Komplexná starostlivosť

Individuálny prístup k deťom, vlhčené obrúsky, hygienické a toaletné potreby (púder, krémik, toaletný papier, papierové vreckovky, prírodné, ekologicky certifikované mydlo), podbradníky, antialergický vankúš a paplón, posteľnú bielizeň, uterák, pohár (dojčenskú fľašku), darček k meninám a narodeninám (pre deti prihlásené na celodennú starostlivosť), pestrú, vyváženú a zdravú celodennú stravu (desiata, obed, olovrant), každý deň ovocie, ako aj dôsledné dodržiavanie pitného režimu (prírodná neperlivá voda, bio ovocné a bio bylinkové čaje, sladenie nápojov prírodným hnedým cukrom a bio medom, bio šťavy bez farbív, cukrov a konzervantov).
Dieťa má v jasličkách k dispozícii kvalitné, zdraviu neškodné hračky od certifikovaných výrobcov. Používame výhradne prírodné, ekologicky certifikované pracie a čistiace prostriedky.

Okrem štandartnej starostlivosti, sú pre nás dôležité:

Profesionálna jazyková príprava

„Myslíme dopredu!“ Týmto heslom sa riadime v našich jasliach a preto by sme Vám radi ponúkli možnosť vzdelávania detičiek v rannom veku. Cudzí jazyk dnes patrí k základnému vzdelaniu, zaručí Vašim detičkám lepšiu budúcnosť a možnosť uplatnenia v dospelosti. Je vedecky dokázané, že je výhodné začať s výučbou cudzieho jazyka už v prvých mesiacoch života Vášho dieťaťa, kedy sa zároveň začína učiť rozprávať aj v materinskom jazyku. Cudzí jazyk je vtedy pre dieťatko rovnako prirodzený ako materinský jazyk. Našim cieľom je prepojiť výučbu s hrou a podporiť tak tvorivosť detí a ich intelekt. Výučba je rozdelená tematicky. Každý týždeň sa zameriame na určitú tému, ktorú spracujeme tak, aby sme posilnili všestranný rozvoj dieťaťa. Využijeme pritom hudobnú, literárnu, výtvarnú, ale aj pohybovú výchovu. Chceme detičky naučiť cudzí jazyk nenáročnou formou, hraním, čítaním kníh, spievaním, tancovaním a rôznymi pohybovými aktivitami. Posledný týždeň v mesiaci zameriame na opakovanie, pretože sme presvedčení, že len častým opakovaním si dieťatko dokáže prirodzene osvojiť jazyk. Pri výučbe berieme do úvahy individuálne potreby každého dieťaťa, a tak podporujeme jeho talent. Budeme Vás pravidelne informovať o pokrokoch Vášho dieťatka. Výučba bude prebiehať trikrát do týždňa, výlučne v cudzom jazyku, využitím najmodernejších metód a pomôcok. Dovolíme si na záver upraviť názov diela známeho amerického autora Roberta Fulghuma, ktorý vystihuje našu filozofiu: „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v jasliach a škôlke!“

Kvalitné stravovanie

Keďže strava je dôležitou ingredienciou pre zdravý vývin Vášho dieťaťa, pristupujeme k nej veľmi starostlivo. Strava je pripravovaná priamo v priestoroch detských jaslí, úradom schváleným pracovníkom v súlade s prísnymi hygienickými normami a s dôrazom na obsah energetických a výživových hôdnôt potrebných pre daný vek dieťaťa.

Priestranný dvor a záhrada

Detské jasle Tulipán poskytujú okrem novozariadených vnútorných priestorov, aj široké vonkajšie priestory. Okrem dláždeného dvora o rozlohe 200 m2, ktorý je vhodný pre hry, najmä ak hre predchádzalo daždivé počasie. V ostatných prípadoch majú deti k dispozícii veľkú zatrávnenú záhradu, kde sa okrem preliezok, domčeka, hojdačky, pieskoviska nachádza aj altánok so sedením pre spoločné aktivity. Pohybová aktivita je dôležitá k dosiahnutiu rovnováhy medzi príjmom energie potravou a jej spotrebou v rámci metabolizmu. Vďaka širokému priestrannému dvoru a záhrade sú tak deti neni nútené navštevovať verejné ihriská, kde je zvýšené riziko infekcie. V priestoroch záhrady sa nachádza aj malý bylinkový záhon, na ktorom sa deti učia vzťahu k životnému prostrediu a zdravému životnému štýlu. Záhrada bude odovzdaná ku komplexnému využívaniu v priebehu mesiaca máj.

Otázky a odpovede – najčastejšie kladené otázky

Je potrebné sa zahlásiť do Detských jaslí TULIPÁN v niekoľkomesačnom predstihu?

Nie, momentálne umožňuje kapacita zariadenia prijímať deti s okamžitým nástupom.

Ako sa môžem prihlásiť dieťa do Detských jaslí TULIPÁN?

Najvhodnejšie je kontaktovať nás telefonicky, prípadne emailom a dohodnúť si termín stretnutia. Pre záujemcov pripravujeme aj „úvodné stretnutia“, priamo v našich jasličkách počas celého týždňa. „Úvodné stretnutia“ sa konajú po pracovnej dobe, aby ste si jasličky mohli obzrieť s partnerom, prípadne rodičmi. Kontaktné údaje nájdete tu.

Ako je to s prispôbovaním sa detí pred nástupom do Detských jaslí TULIPÁN?

Pred nástupom do jasličiek odporúčame absolvovanie adaptačného procesu, aby si dieťa zvyklo na prostredie jasličiek. Vhodné sú 2-3 návštevy po 2-3 hodinách. Počas adaptácie by si malo dieťa vyskúšať aj stravu a spanie.

Ako je možné získať štátnu podporu pre jasličky?

Príspevok na starostlivosť o dieťa je dávka, ktorou štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. Príspevok sa priznáva za kalendárny mesiac, v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa. Približná suma je okolo 230 EUR. Pre príspevok je potrebné potvrdenie z jasličiek. Právny rámec príspevku určuje zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa. Na stiahnutie je k dispozícii TU .