Záväzná prihláška do Kúzelnej škôlky

Záväzná prihláška do Súkromnej materskej školy “Kúzelná škôlka”, Markovičova 2300/40, 917 02 Trnava.
Elektronicky vyplnená záväzná prihláška, plne nahrádza papierovo vyplnenú prihlášku.

Dátum narodenia dieťaťa (povinné)
Predpokladaný termín nástupu (povinné)
Súhlasím so všeobecnými zmluvnými podmienkami a školským poriadkom